ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายขจรเดช แสงสุพรรณ
นายขจรเดช แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางจุฬาภรณ์ นำชัยศิริ
นางจุฬาภรณ์ นำชัยศิริ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายมันโมฮันซิงห์ ทักราล
นายมันโมฮันซิงห์ ทักราล
กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท
นายอัทพาเลนดู กุ๊ปต้า
นายอัทพาเลนดู กุ๊ปต้า
กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท
นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์
นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์
กรรมการ / ประธานฝ่ายปฏิบัติการ / รักษาการรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์
นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์
กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท