ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด 129,200,000 25.48
Element Capital Mauritius Ltd. 81,600,000 16.09
นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล 45,070,150 8.89
นาง รัศมี ทักราล 37,399,850 7.38
ZENITH HOLDING MAURITIUS LTD. 34,000,000 6.71
ELEVHOLD PTE. LTD. 20,400,000 4.02
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,765,300 1.33
นาย ใจมั่น ทักราล 4,674,100 0.92
น.ส. ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล 3,871,000 0.76
นาย เอี่ยม งามดำรงค์ 3,700,000 0.73

หมายเหตุ

68.57% ของหุ้นทั้งหมดถือโดยครอบครัวนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ได้แก่
  - บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด
  - อีลีเม้นท์ แคปปิตอล มอริเชียส แอลทีดี
  - ซีนิท โฮลดิ้งส์ มอริเชียส แอลทีดี
  - อีเลฟโฮลด์ พีทีอี แอลทีดี
  - นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล และสมาชิกครอบครัว