หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BC
1.57 THB
-0.05 (-3.09%)

ปรับปรุงเมื่อ: 19.10.2564 | 16:35


ภาพรวมทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีการเข้ามาและปิดของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564
ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14.10.2564
การจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการโรงแรมซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
01.10.2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (BC-W1) (F53-5)
ปฎิทินนักลงทุน

Coming Soon