หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BC
1.96 THB
-0.06 (-2.97%)

ปรับปรุงเมื่อ: 28.01.2565 | 12:29


ภาพรวมทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีการเข้ามาและปิดของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้ *

(ล้านบาท)

* รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

กำไรสุทธิ *

(ล้านบาท)

* ไม่รวมรายการพิเศษ และ/หรือรายการที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำ

รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18.01.2565
หุ้นเพิ่มทุนของ BC เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2565
13.01.2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BC-ESOP-W1 (F53-5) (แก้ไข)
ปฎิทินนักลงทุน

Coming Soon