หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง – ดำเนินงาน – ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ Commercial Real Estate ( ได้แก่ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า )

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BC
0.80 THB
- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ: 27.10.2563 | 16:37


ภาพรวมทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีการเข้ามาและปิดของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563
ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

27.10.2563
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา น่าน (แก้ไข)
27.10.2563
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา น่าน
ปฎิทินนักลงทุน

Coming Soon