หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง – ดำเนินงาน – ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ Commercial Real Estate ( ได้แก่ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า )

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BC
0.98 THB
-0.01 (-1.01%)

ปรับปรุงเมื่อ: 25.05.2563 | 15:36


ภาพรวมทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีการเข้ามาและปิดของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563
ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15.05.2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
14.05.2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
ปฎิทินนักลงทุน

29.05.2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 เลขที่ 130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330