หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BC
1.78 THB
+0.11 (6.59%)

ปรับปรุงเมื่อ: 23.05.2565 | 16:38


ภาพรวมทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีการเข้ามาและปิดของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้ *

(ล้านบาท)

* รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

กำไรสุทธิ *

(ล้านบาท)

* ไม่รวมรายการพิเศษ และ/หรือรายการที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำ

แบบ 56-1 One Report 2564
แบบ 56-1 One Report 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18.05.2565
แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุน-เพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกระทรวงพาณิชย์
13.05.2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
ปฎิทินนักลงทุน

Coming Soon