ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายขจรเดช แสงสุพรรณ
นายขจรเดช แสงสุพรรณ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
นางจุฬาภรณ์ นำชัยศิริ
นางจุฬาภรณ์ นำชัยศิริ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
นายมันโมฮันซิงห์ ทักราล
นายมันโมฮันซิงห์ ทักราล
กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท
นายอัทพาเลนดู กุ๊ปต้า
นายอัทพาเลนดู กุ๊ปต้า
กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท
นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์
นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์
กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท