ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BC
1.96 THB
ปรับปรุงเมื่อ: 28.01.2565 | 12:29
เปลี่ยนแปลง
-0.06
% เปลี่ยนแปลง
-2.97%
วันก่อนหน้า
2.02
ราคาเปิด
2.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,943,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
5,840,978
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.95 - 2.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.89 - 2.76