ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BC
0.99 THB
ปรับปรุงเมื่อ: 18.01.2564 | 16:38
เปลี่ยนแปลง
+0.01
% เปลี่ยนแปลง
1.02%
วันก่อนหน้า
0.98
ราคาเปิด
0.98
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
24,131
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.97 - 0.99
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.75 - 1.67