ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BC
0.81 THB
ปรับปรุงเมื่อ: 18.09.2563 | 16:36
เปลี่ยนแปลง
-0.01
% เปลี่ยนแปลง
-1.22%
วันก่อนหน้า
0.82
ราคาเปิด
0.84
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
154,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
124,937
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.81 - 0.84
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.75 - 2.50