หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BC
1.73 THB
-0.01 (-0.57%)

ปรับปรุงเมื่อ: 01.07.2565 | 16:38


ภาพรวมทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีการเข้ามาและปิดของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้ *

(ล้านบาท)

* รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

กำไรสุทธิ *

(ล้านบาท)

* ไม่รวมรายการพิเศษ และ/หรือรายการที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำ

แบบ 56-1 One Report 2564
แบบ 56-1 One Report 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01.07.2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BC-W1 (F53-5)
01.07.2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BC-ESOP-W1 (F53-5)
ปฎิทินนักลงทุน

Coming Soon