หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BC
1.48 THB
-0.05 (-3.27%)

ปรับปรุงเมื่อ: 27.09.2565 | 16:38


ภาพรวมทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีการเข้ามาและปิดของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้ *

(ล้านบาท)

* รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

กำไรสุทธิ *

(ล้านบาท)

* ไม่รวมรายการพิเศษ และ/หรือรายการที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำ

แบบ 56-1 One Report 2564
แบบ 56-1 One Report 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565
ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

19.09.2565
แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15.09.2565
กำหนดการใช้สิทธิของ BC-W1 ครั้งที่ 5
ปฎิทินนักลงทุน

Coming Soon