หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง – ดำเนินงาน – ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ Commercial Real Estate ( ได้แก่ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า )

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BC
1.70 THB
-0.01 (-0.58%)

ปรับปรุงเมื่อ: 07.05.2564 | 16:39


ภาพรวมทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีการเข้ามาและปิดของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
งบการเงินรายปี 2563
งบการเงินรายปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

06.05.2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (E-AGM)
06.05.2564
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
ปฎิทินนักลงทุน

Coming Soon