หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง – ดำเนินงาน – ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ Commercial Real Estate ( ได้แก่ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า )

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BC
0.99 THB
+0.01 (1.02%)

ปรับปรุงเมื่อ: 18.01.2564 | 16:38


ภาพรวมทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีการเข้ามาและปิดของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สินทรัพย์

(ล้านบาท)

รายได้

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563
ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Investor Kit


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12.11.2563
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2563
12.11.2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ปฎิทินนักลงทุน

Coming Soon